Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

S.U.T. CARPATI S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Bazin piscicol cu extracţie de balast, S=0,65 ha, terasă mal drept râu Argeş, comuna Grădinari, județul Giurgiu ” amplasat în comuna Grădinari, satul Grădinari, sola 61, parcelele 2 şi 3, număr cadastral 31945, judeţul Giurgiu. Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, A.P.M. Giurgiu, din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, scara A+B, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecţia mediului A.P.M. Giurgiu, din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, scara A+B, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecţia mediului.