Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SUT CARPATI SA, titulară a proiectului ”Bazin piscicol cu extracţie de balast, S=0,65 ha, terasa mal drept râu Argeş, comuna Grădinari, judeţul Giurgiu” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Bazin piscicol cu extracţie de balast, S=0,65 ha, terasa mal drept râu Argeş, comuna Grădinari, judeţul Giurgiu”, propus a fi amplasat în com. Grădinari, satul Grădinari, sola 61, parcelele 2 şi 3, număr cadastral 31945, jud. Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-vineri între orele 9,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Giurgiu.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactului asupra mediului la sediul APM Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, precum şi la următoarea adresă de e-mail www.apmgr.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Giurgiu.